Antall besøkende siden 9. desember 09

mandag 28. januar 2013


Posted by Picasa
saman med snøen 
går eg heim frå byen
legg eit stille lokk
over den lange dagen