Antall besøkende siden 9. desember 09

tirsdag 24. juli 2012
holrommet i sansane
ein mjuk start
for døden
som kjem og går
ikkje

Posted by Picasa

søndag 22. juli 2012


Posted by PicasaUTØYA 22.07.2012


vakne, fatte

vi som vart råka av rekylen
vi som sit med ei framtid i fanget

vi som tek brødet og kjærleiken for gitt
noko vi kvar og ein kan bestille på internett 
utan å reise oss opp frå stolen
tynga ned av vår eigen navle

vi som har levd tre og fire gonger 15 år
vi som har nok fingrar og tusen val

kan vi gjera noko annleis
med stilla som heng etter guten i nabolaget

kan vi vakne ein dag og fatte
at kvart einaste hjarte er raudt
at kvar einaste øy heng  saman under havet