Antall besøkende siden 9. desember 09

torsdag 19. januar 2012

onsdag 4. januar 2012

ja


Posted by Picasa


ja  ja...  



midt i buketten svevde kvite egg  

evigheita  skulle dei ta slørlett om  ho kom

(statistikken kunne berre stikke)



det ultimate talet var to to og ja ja



godorda  i boge over midtgangen

sitringa i bekkenbotnen

avstanden mellom munnane  var  mellombels



inne i  ein svart gjerdestolpe med fjør sto brudgommen

i skogen  av slektstre og skjørte-reir   



ikkje  ei einaste tale  om ukvemsord ord som small i golvet

isjiasnerver

manøvrering av ulyst  og ungar med nebb  

neida



ja  ja      ja     ...