Antall besøkende siden 9. desember 09

lørdag 12. november 2011

langvegsfarande


gjennom persienna

rir novembersola
ein salrygga sebra 
gnikkar seg mot ein kaktus


eit stikk til hausten