Antall besøkende siden 9. desember 09

søndag 28. august 2011

vakne,fatte


vi som er råka av rekylen
vi som sit med ei framtid i fanget

vi som tek brødet og kjærleiken for gitt
noko vi kvar og ein kan bestille på internett  utan å stå opp frå kontorstolen
tynga ned av vår eigen navle

vi som har levd tre og fire gonger 15 år
vi som har nok fingrar og tusen val

kan vi gjera noko annleis med stilla som heng etter guten i nabolaget
kan vi vakne ein dag og fatte at kvart einaste hjarte er raudt
at kvar einaste øy heng  saman under havet

Posted by Picasa

søndag 21. august 2011

fredag 19. august 2011

under


Posted by Picasa
Eg  legg ut eit gamalt dikt, mest for å vise den fine illustrasjonen  (gjer unntak for heimelaga foto)  til Cecilie Ellefsen, som illustrerte diktet i Dagbladet.om hun trodde på under


ja,de underligste, sa hun


som at blikket ditt falt ned fra himmelen


i det øyeblikk jeg fanget det

torsdag 18. august 2011