Antall besøkende siden 9. desember 09

torsdag 21. april 2011

påskeproviant for kladdeføre


  eit trekkplaster
      to appelsin
          tri kvite ark

 smøre  med tolmod
 lese teksten for ein motbakke

søndag 17. april 2011

torsdag 14. april 2011

dagar da det ikkje går å snakke
berre teie
lyge og lengte
etter å gråte i eit svalt kapell