Antall besøkende siden 9. desember 09

torsdag 24. februar 2011

ettertanken er nonår fotstega
frå dei andre har stilna
er det i korridorane
du møter deg sjølv

formar handtaket i veggen
etter din eigen tanke

opnar for salt
opnar for søtt

du forstår kvifor du har EIN nakke
og TO kinn
Posted by Picasa