Antall besøkende siden 9. desember 09

søndag 31. januar 2010

slangebæraren

å strekke ut handa
framkalle bileta
frå generalforsamlinga
fullmakta til å seie nei
akklamasjonen i nervesenteret
slangesuset
flaksinga frå ein fregattfugl

onsdag 27. januar 2010

myggkjenning


diktet surrar rundt 

ein svolten mygg i natta

eg syg blodet ut av det 

kvar gong det borar seg gjennom ei åre

tirsdag 19. januar 2010

innbrot i mjuk masse

                                                                                                         

fredlaus mellom A-er og M-ar

i munnhola er ho aleine


mutist skriv dei og gjer repeterande rørsler

med honningsmurt spett


tonefallet er i naud


kraftige kjevar held regjeringsbygget hennar oppe

ein dag skal V-ar opne lufta ho tygg i seg

søndag 17. januar 2010

midtvegs


 ein morgon når kroppen har mjukna


barnet har dempa lydane

og spørsmålsteikna  har flata ut

 

har han vorte ein annan

 

dei kostar smulane i same retning

munnane lukkar seg på same måte

 

under huset snurrar jorda og mumlar midtvegs

utan eit ord er dei einige om at barnet treng nye sko

tirsdag 12. januar 2010

etterbyrdtilogfrasene er over

tek munnen med til ei stille grop

ettersleikar