Antall besøkende siden 9. desember 09

fredag 3. juli 2009

vektanalysekvelden er eit nakent

skrapelodd

etter andre augekastet

er minstepremien

verdt si vekt

i lettnad

onsdag 1. juli 2009

mellom barken

tverrsnittet av kroppen
langt over røtene
små dammar av anger
siv ut
stivnar i dyreriket

i lufta under albogane bur ein turr lengt