Antall besøkende siden 9. desember 09

søndag 9. mars 2008

tak-konstruksjon


handverk:
"ei produksjonsform som i hovudsaka
byggjer på handarbeid med hjelp av ymse
verkty,reiskapar og personleg skjøn
vunne gjennom opplæring og øving"

2 kommentarer:

tigram sa...

dette er nok bygd ved hjelp av personleg skjøn

tusen sa...

hehehehe
ja, her er det persolege skjønet nådd eit høgdepunkt!