Antall besøkende siden 9. desember 09

mandag 24. mars 2008

jarn-blomesnipp snapp snu..
deg
historia er ikkje over
for den som vinn heile fotografen
og ein flik av fargeriket

søndag 9. mars 2008

tak-konstruksjon


handverk:
"ei produksjonsform som i hovudsaka
byggjer på handarbeid med hjelp av ymse
verkty,reiskapar og personleg skjøn
vunne gjennom opplæring og øving"

lørdag 8. mars 2008